Årsmøte PFO 2024

03.04.2024

Årsmøtet avholdes 03.04.2024 klokken 14.00

Registrering av delegater 13.00 - 13.58

Årsmøteinnkalling og papirer kommer senere.

Frist for innmelding av saker er 06.03.2024

Medlemsforeningene velger representanter i forhold til deres medlemstall.
På Årsmøtet har medlemsforeningene representasjonsrett etter følgende skala:
1 repr. fra 1 – 50 medlemmer
2 repr. fra 51 – 150 medlemmer
3 repr. fra 151 medlemmer