Aktiviteter

Her er en oversikt over våre aktiviteter.

30.03

Årsmøte PFO 2023

Årsmøtet avholdes 30.03.2023 klokken 11.00

11.04

Temamøte med AtB -67pluss,samt Infosenteret for seniorer og aktivitetstilbud for hjemmeboende

Tirsdag 11.april Kl. 15.00 - 17.00 festsalen i Hornemansgården

25.05

Informasjonsmøte med Politiet og Sparebank 1

Tema: kriminalitetsutfordringer som særlig rammer eldre,- eksempelvis svindel og bedragerier på nett.