Styret i PFO

PFO's styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av PFO's årsmøte.

I perioden 2022 - 2023 består PFO´s styre av følgende medlemmer:

 

Styreleder

Ingrid Sletvold Hansen, Pensjonistforeningen Coop Norge Trondheim

Nestleder

Øystein Ormbostad, Trondheim Pensjonistforening

Styremedlemmer

Sidsel Berg Fremstad, Foreningen Senior IKT

Bjørn Isachsen, Fagforbundet

Lillian Lilleløkken, LOP

 

Varamedlemmer

Greta Bergman, Foreningen Senior IKT

BjørnNordland, NITO.pensjonistene Trøndelag Sør

 

Styret kan kontaktes på post@pfo-trd.no