Styret i PFO

PFO's styre består av leder. 3 styremedlemmer og 1 varamedlemmer valgt av PFO's årsmøte.

I perioden 2024 - 2025 består PFO´s styre av følgende medlemmer:

 

Styreleder

Ingrid Sletvold Hansen, Pensjonistforeningen Coop Norge Trondheim

Styremedlemmer

Gretha Bergmann, Senior-IKT

Inger-Marie Fagereng Naess, Forsvarets Seniorforbund TRO

Bjørn Nordland, NITO.pensjonistene Trøndelag Sør

Varamedlemmer

Anne Mari Svee, Fagforbundet

Styret kan kontaktes på post@pfo-trd.no