Medlemsforeninger

PFOs tilsluttede pensjonistforeninger i Trondheim:

Adresseavisas pensjonistforening
AEO pensjonisten
Afasiforeningen i Trøndelag
Avdelingspensjonistene i Norges Bank
A-Veteranen
Byneset pensjonistforening
Charlottenlund vgs. seniorlag
Dalaringen pensjonistforening
DNB pensjonistene Midt-Norge
Pensjonistforeningen Dronning Mauds Minne Høgskole
Fagforbundet St.Olav Hospital avd. 494
Fagforbundet Trondheim avd. 069
Fellesforbundet avd.12 pensjonistforening
Fengslets pensjonist og veteranforening
Forbundet for Ledelse og teknikk avd. 17 pensjonistforening
Foreningen Senior IKT
Forsvarets seniorforbund avd. Trondheim
Heimdal pensjonistforening
ICA pensjonistforening
Jernbanepensjonistenes forening Trondheim
NFF Senior fysioterapeutene Trøndelag
Nidar Pensjonistforening
Nidaros prestepensjonistforening
NiTO-pensjonistene Trøndelag sør
NLF’s pensjonistforening avd. Sør-Trøndelag
Nordea pensjonistforening Trøndelag
NSF Seniorsykepleiere Sør-Trøndelag
NTL’s pensjonistforening for Trondheim og omegn
Parat pensjonist Midt
Pensjonistforeningen Gilde Nortura
Pensjonistforeningen Kaarfolket
Pensjonistforeningen for ASKO MIDT-NORGE 
Pensjonistforeningen COOP Norge Trondheim
Pensjonistforeningen Danske Bank, Trondheim
Pensjonistforeningen EFI/SINTEF Energi
Pensjonistforeningen Gjensidige avd. Midt Norge
Pensjonistforeningen Smith Trondheim
Pensjonistforeningen Sparebank 1 SMN avd. Trøndelag Sør
Pensjonistforeningen TINE-Tunga
Pensjonistforeningen v/ Ringnes E.C.Dahls 
Pensjonistforeningen ved NTNU
Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Trondheim
Politiets pensj.for. Sør-Trøndelag
RamPen
Ranheim pensjonistforening
Selsbakk og omegn pensj.for
Seniorforum TEKNA, Trondheim avdeling
Seniornett Trondheim
Seniorteateret i Trondheim
Siemens pensjonistforening
SINTEF pensjonistforening
SiTs Pensjonistforening
Snekker og Tømmermennenes pensjonistforening
Statens Vegvesens pensjonistforening Sør-Trøndelag
Statnett SF. Pensjonistforeningen i Trøndelag
Stendal pensjonistforening
Telepensjonistenes forening Trondheim
TOBB Seniorklubb
Trimian Bowlingklubb
Trondheim Lokallag av LOP
Trondheim Pensjonistforening
Trondheim Senior Høyre
Trondheim Seniorkor
Veidekke Seniorklubb Trondheim