Vedtekter

Nye vedtekter. vedtatt på årsmøtet 30.03.2023