Vedtekter

Nye vedtekter. vedtatt på årsmøtet 28.04.2022