Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim (PFO)

PFO i Trondheim er en koordinerende organisasjon for rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim.

Pensjonistenes Fellesorgansasjon i Trondheim (PFO) er en partipolitisk og livsynsmessig nøytral og uavhengig organisasjon. PFO er stiftet av pensjonistforeninger i Trondheim, for å få et best mulig samarbeid mellom foreningene og for å ivareta medlemmenes fellesinteresser.

Pensjonistens Fellesorganisasjon er en vidtfavnende organisasjon, -både hva angår virkefeldt og medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1966, og var et utspring fra AOF av 4 pensjonistforeninger. Den het da Samarbeidskomiteen for pensjonistene i Trondheim.

I 1994 ble navnet endret til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), og rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim er i dag tilsluttet PFO.

Aktiviteter

04.03

Vanngym i Pirbadet

Pensjonistenes Fellesorganisasjon arrangerer vanngym i Pirbadet for seniorer. Herlig trening i oppvarmet basseng for alle som klarer seg selv.

Klikk her for å lese mer

03.04

Årsmøte PFO 2024

Årsmøtet avholdes 03.04.2024 klokken 14.00

Klikk her for å lese mer
Se flere aktiviteter