Vedtekter

Nye vedtekter. Disse er formelt ikke godkjent av årsmøtet, men vi velger å legge dem ut som styrets forslag. De gamle vedtektene gjaldt gamle PFO og er ikke aktuelle for nåværende organisasjon. Derfor står det forslag på 1.side og vedtektene vil bli behandlet på årsmøtet så snart det blir avholdt.