Styret i PFO

PFO's styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av PFO's årsmøte.

I perioden 2020 - 2021 består PFO´s styre av følgende medlemmer:

 

Styreleder

Greta Bergman - Foreningen Senior IKT

Nestleder

Ingrid S. Hansen - Pensjonistforeningen COOP Norge, Trondheim

Styremedlemmer

Anbjørg Ulset Evensen - Landslaget for offentlige pensjonister avd. Trondheim

Steinar Hellesvik - Trondheim fengsels pensjonistforening

Tormod Bekken - NITO pensjonistene

 

Varamedlemmer

Sidsel Berg Fremstad - Foreningen Senior IKT

Bjørn Gurihus - Forsvarets Seniorforbund avd. Trondheim

 

Styret kan kontaktes på post@pfo-trd.no