Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim (PFO)

PFO i Trondheim er en koordinerende organisasjon for rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim.

Pensjonistenes Fellesorgansasjon i Trondheim (PFO) er en partipolitisk og livsynsmessig nøytral og uavhengig organisasjon. PFO er stiftet av pensjonistforeninger i Trondheim, for å få et best mulig samarbeid mellom foreningene og for å ivareta medlemmenes fellesinteresser.

Pensjonistens Fellesorganisasjon er en vidtfavnende organisasjon, -både hva angår virkefeldt og medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1966, og var et utspring fra AOF av 4 pensjonistforeninger. Den het da Samarbeidskomiteen for pensjonistene i Trondheim.

I 1994 ble navnet endret til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), og rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim er i dag tilsluttet PFO.

Aktiviteter

30.03

Årsmøte PFO 2023

Årsmøtet avholdes 30.03.2023 klokken 11.00

Klikk her for å lese mer

25.05

Informasjonsmøte med Politiet og Sparebank 1

Tema: kriminalitetsutfordringer som særlig rammer eldre,- eksempelvis svindel og bedragerier på nett.

Klikk her for å lese mer
Se flere aktiviteter