Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim (PFO)

PFO i Trondheim er en koordinerende organisasjon for rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim.

Pensjonistenes Fellesorgansasjon i Trondheim (PFO) er en partipolitisk og livsynsmessig nøytral og uavhengig organisasjon. PFO er stiftet av pensjonistforeninger i Trondheim, for å få et best mulig samarbeid mellom foreningene og for å ivareta medlemmenes fellesinteresser.

Pensjonistens Fellesorganisasjon er en vidtfavnende organisasjon, -både hva angår virkefeldt og medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1966, og var et utspring fra AOF av 4 pensjonistforeninger. Den het da Samarbeidskomiteen for pensjonistene i Trondheim.

I 1994 ble navnet endret til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), og rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim er i dag tilsluttet PFO.

 

Hei alle pensjonistforeninger (3)

Hei alle pensjonistforeninger (2).

Hei alle pensjonistforeninger! (1)

Nyttig informasjon

Her er en oversikt over nyttig informasjon fra PFO. Klikk på den du ønsker mer informasjon om.

Hva skjer

24.03

Årsmøte 2021

Årsmøte i PFO avholdes i mars 2021.

Klikk her for å lese mer
Se flere aktiviteter