Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim (PFO)

PFO i Trondheim er en koordinerende organisasjon for rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim.

Pensjonistenes Fellesorgansasjon i Trondheim (PFO) er en partipolitisk og livsynsmessig nøytral og uavhengig organisasjon. PFO er stiftet av pensjonistforeninger i Trondheim, for å få et best mulig samarbeid mellom foreningene og for å ivareta medlemmenes fellesinteresser.

Pensjonistens Fellesorganisasjon er en vidtfavnende organisasjon, -både hva angår virkefeldt og medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1966, og var et utspring fra AOF av 4 pensjonistforeninger. Den het da Samarbeidskomiteen for pensjonistene i Trondheim.

I 1994 ble navnet endret til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), og rundt 90 pensjonistforeninger i Trondheim er i dag tilsluttet PFO.

Aktiviteter

Årsmøtet i PFO - Tidspunkt for årsmøtet 2021 kommer senere

28.09

Informasjonsmøte med AtB

Kl. 15.00 - 17.00 Festsalen i Hornemansgården

Klikk her for å lese mer

05.10

Temamøte med Infosenter for seniorer

Å være i fysisk aktivitet - smarte tips for å holde seg i form i hverdagen. Kl. 11.00 - 13.00 Festsalen i Hornemansgården

Klikk her for å lese mer
Se flere aktiviteter