Innkalling ekstraordinært årsmøte

Grunnlaget for innkallingen er Trondheim kommunes beslutning om å ta driften av «Eldres Hus» Hornemansgården fra PFOs pensjonistforeninger og gi den Trondhjems Hospital. Styret i PFO ønsker å informere om status, samt den siste sjansen vi som organisasjon har til å få stoppet denne endringen – men for å få til dette er det absolutt nødvendig at så mange som mulig stiller på årsmøtet torsdag 04.juli! Representanter som ønsker å stemme på vegne av sin forening (antall stemmeberettigede avgjøres som vanlig av medlemsantall) melder seg på til resepsjonen i Hornemansgården via mail, telefon eller oppmøte, men vi ønsker ALLE som er engasjerte i saken hjertelig velkommen!