Informasjonsmøte med Politiet og Sparebank 1

25.05.2023

Tema: kriminalitetsutfordringer som særlig rammer eldre,- eksempelvis svindel og bedragerier på nett.

Torsdag 25.mai 
Kl. 11.00 - 13.00
festsalen i Hornemansgården

Inngang kr. 100,- 
Gratis for PFO´s medlemmer
Prisen inkluderer kaffe og vaffel

Påmelding foretrekkes på post@pfo-trd.no 
evt. telefon 977 14 576