Årsmøte PFO 2023

30.03.2023

Årsmøtet avholdes 30.03.2023 klokken 11.00

Registrering av delegater 10.00 - 10.58

Årmøteinnkalling og papirer kommer senere.

Frist for innmelding av saker er 2.03.23

Medlemsforeningene velger representanter i forhold til deres medlemstall.
På Årsmøtet har medlemsforeningene representasjonsrett etter følgende skala:
1 repr. fra 1 – 50 medlemmer
2 repr. fra 51 – 150 medlemmer
3 repr. fra 151 medlemmer